Klassefortæller

Det banker på døren.

En dame kigger ind. Hej – jeg er kommet for at fortælle en historie.

Børnene ser usikkert på læreren – hvad foregår der? Men læreren smiler og byder velkommen. Så må det jo være ok?

Og så går damen igang med at fortælle. I løbet af et minut er alle børn opslugte. De lytter og lytter, indtil historien er slut.

“En til!” beder de. Men damen smiler og siger farvel. Hun skal videre til den næste klasse.

I frikvarteret summer skolegården. ‘Der kom en ind og fortalte en historie!”

“Det gjorde der også hos os. Hos os fortalte hun …”

“Hos os fortalte hun en anden historie! Det var …”

Klassefortæller giver eleverne en stor kulturel oplevelse – med minimal forstyrrelse af undervisningen.

Der er ingen stoleopstilling, intet lys eller lyd, der skal etableres, eleverne skal ikke samles i aulaen. Vi fortællere går rundt fra klasse til klasse og fortæller. Og det er naturligvis en ny historie i hver klasse – så historierne er afpasset efter alderstrin, og så børnene kan fortælle videre til hinanden.

Skolen kan bestille én, to, tre eller flere fortællere – så får hver klasse flere besøg, og oplevelsen bliver endnu større.

Varighed: En skoledag (Én fortæller kan maksimalt nå 10 klasser på en dag.)

Pris: 4000 kr. pr. fortæller.

I kan bestille et fortællekursus for personalet til en pædagogisk dag i forlængelse – eller som forberedelse – til dagen, hvis I ønsker det. Eller I kan ‘nøjes’ med klassefortællerbesøg. Kontakt mig – eller Beretterakademiet – for et tilbud.

(‘Klassefortæller er udviklet af Beretterakademiet. Måske har du tidligere mødt det under titlen ‘Fortællerangreb’ – Vi har døbt det om, for det med angreb og skoler hører jo ikke sammen.)

Tilbage